Podkuźnica, meandry Warty – 02.2021

Zimowy widok z lotu ptaka na meandrującą Wartę w okolicach ujścia do zalewu Poraj.

©  Marcin Skabek