Park pałacowy Krasińskich w Złotym Potoku, 10.2019

©  Marcin Skabek