Jaskinia i pozostałości warowni w Ostrężniku – 09.2019

Ze zbójeckiej (prawdopodobnie) warowni pozostało na ostrężnickiej skale zaledwie kilka zarysów murów oraz harakterystyczna jaskinia z podwójnym wejściem.

©  Marcin Skabek