Góry Towarne k. Olsztyna 09.2019

Góry Towarne - spektakularne formacje skalne w okolicach Olsztyna k. Częstochowy.

©  Marcin Skabek